Szablon raportu kampanii link buildingowych

Pod poniższym linkiem znajduje się szablon służący do raportowania i analizy kampanii link buildingowych. Wzór ten został przygotowany w Google Spreadsheets i wykorzystuje on podstawowe i łatwe do nauki funkcje. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CfgryCpV7W1C4ATZs5US2AK6uwitXukzxbwH75qczmw/edit?usp=sharing

*W celu poprawy wydajności arkusza, funkcje umieszczone są w ostatnich wypełnionych wierszach.

Opis dokumentu szablonu

Wewnątrz pliku znajdują się arkusze:

 • Dane – Majestic

Export danych z serwisu Majestic.com w celu pozyskania danych Trust Flow, Citation Flow, liczba odsyłających domen, liczba backlinków.

 • Audyt treści – XPath

Przykłady użycia funkcji =IMPORTXML()

 • Monitorowanie strony – XPath

Przykłady użycia funkcji =IMPORTXML()

 • Pobieranie danych do raportu

Główny arkusz w którym wykorzystując możliwości Google Spreadsheets pobierane są dane dotyczące linków kierujących do badanego serwisu. W arkuszu musimy ręcznie wypełnić pola takie jak:

  • Typ linka (np. Publikacja sponsorowana, Outreach, Szeptanka itd.),
  • Data pozyskania (np. 01.08.2021),
  • Adres URL strony na której znajduje się link (np. https://vestigio.agency/pl/),
  • Czy link jest indeksowalny (np. tak/nie).

Następnie dzięki powyższym danym i funkcjom umieszczonym w arkuszu pobierane są takie informacje jak:

  • Anchor linka,
  • Linkowany adres URL,
  • Atrybuty Rel linka,
  • wartość meta robots oraz link canonical.

Automatycznie generowane są również linki do pliku robots.txt domeny linkującej oraz link do wyników Google. Dzięki temu możemy sprawdzić czy publikacja z linkiem jest znajduje się już w indeksie Google.

 • Wykresy

Zbiór wykresów pozwalających na wstępną analizę linków kierujących do naszej domeny. Zebrane dane można dodatkowo filtrować przy pomocy fragmentatorów wpływających na to co wyświetlane jest na wykresach.

 • Kampania link buildingowa – weryfikacja

Arkusz w którym monitorujemy stopień wykonania zaplanowanej kampanii link buildingowej poprzez stan całkowity realizacji jak i oznaczenie domen z których pozyskaliśmy już linka.

 • Analiza pozyskanych linków – dane do wykresów

Arkusz pośredni pomiędzy arkuszami Pobieranie danych do raportu oraz Wykresy. Znajdują się w nim tabele przestawne z danymi, które następnie umieszczane są na wykresach w arkuszu Wykresy.

Adaptacja arkusza na własny użytek

Arkusz w obecnej formie może służyć do analizy linków kierujących do domeny https://majestic.com. Aby wykorzystać arkusz na własne potrzeby należy zmienić go zgodnie z poniższą tabelą: 

Arkusz Pobieranie danych do raportu, funkcja w:

 • kolumnie K:

=JEŻELI.BŁĄD(Importxml(D51;„(//a[contains(@href,’majestic.com’)])[1]”);„W trakcie/błąd pobierania”)

Pogrubiona domena majestic.com powinna zostać zastąpiona przez domenę dla której budujemy raport.

 • kolumnie L

=JEŻELI(LUB(JEŻELI.BŁĄD(WYSZUKAJ.PIONOWO(„*”&„http”&„*”;K51;1;FAŁSZ)>0;0);JEŻELI.BŁĄD
(WYSZUKAJ.PIONOWO(
„*”&„www”&„*”;K51;1;FAŁSZ)>0);JEŻELI.BŁĄD(WYSZUKAJ.PIONOWO(„*”&„.com”&„*”;K51;1;FAŁSZ)>0));
„URL”;JEŻELI(JEŻELI.BŁĄD(WYSZUKAJ.PIONOWO(„*”&majestic&„*”;K51;1;FAŁSZ)>0);„Brand”;„EM/Pozostałe”))

Pogrubiona nazwa marki powinna zostać zastąpiona przez nazwę marki dla której budujemy raport.

 • kolumnie m

=JEŻELI.BŁĄD(Importxml(D51;„(//a[contains(@href,’majestic.com’)]/@href)[1]”);„W trakcie/błąd pobierania”)

Pogrubiona domena majestic.com powinna zostać zastąpiona przez domenę dla której budujemy raport.

 • kolumnie n

=JEŻELI(JEŻELI.BŁĄD(ZNAJDŹ(„nofollow”;JEŻELI.BŁĄD(Importxml(D51;„(//a[contains(@href,’majestic.com’)]/@rel)[1]”);„”));0)>0;„nofollow”;„dofollow”)

Pogrubiona domena majestic.com powinna zostać zastąpiona przez domenę dla której budujemy raport.

Najczęstsze problemy

Niestety zbyt duża liczba wywołań funkcji =IMPORTXML w arkuszu potrafi go „zawiesić” (stan w którym arkusz nie pobiera danych z zewnętrznych adresów URL). Dlatego warto regularnie skopiować pobrane już komórki, a następnie wkleić je jako wartości. W ten sposób zamiast powtarzać wywołania funkcji na adresach URL po każdym restarcie arkusza, pozostawimy sobie sztywne dane.  Należy również pamiętać, że po zastosowaniu takiego rozwiązania dla wszystkich wywołań funkcji =IMPORTXML na pojedynczym adresie URL, przestaniemy monitorować status jego dostępności.

Artykuły ze świata SEO
i marketingu co tydzień na Twojej skrzynce